Kerkük, Bağdat’ın 290 km kuzeyınde yer alan , eski ve köklü bir şehirdir. Bu köklü şehrin temeli simdi halen ayakta yorgunda olsa durmakta olan meşhur kerkük kalesinden gelmektedir. Kerkük Kalesi bir tepenin üzerinde dört köşeli bir şaheser olarak yapılmıştır.
Bu şehrin tarihi mö 1600’e dayanmakta ve halen  1,250,000 nüfuse sahiptir. Irak’ın en büyük petrol alanı Kerkük’te bulunmaktadır ve bu rezervelerın boru hattı kerkükten başlıyarak akdenıze kadar uzanmaktadır. Petrol dışında doğalgaz, kükürt ve verımlı topraklarada sahıp olan bu bölge Irak’ın en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Doğal zenginlikler dışında tarihi eserlerıde bünyesinde taşımaktadır  bu tarihi eserlere örnek olarak ezeli ateş, Kerkük Kalesi, kerkük kalesinde bulunan eski osmanlı mezarlığı ve bır çok evliya mekanlarıda içermektedir. Bu eserlerin birçoğu mö 2000-3000 yıllarına dayanmaktadır. Şehirde Türkmen, Arap, Kürt, Kıldu-aşuriler ve ermeniler  yanyana farklı çiçeklerden oluşan bir demet gibidi yaşamaktadırlar.
Sağlık dairesi bu şehrin en etkili ve aktif kurumlarından olup Kerkük şehrini sürekli gelişim ve hizmetinde büyük rol almaktadır. Sağlık dairesi, sağlık hizmetlerini kendisine ve birbirine  bağlı olan 5 büyük hastane aracı ile gerçekleştirmektedir. Bu hastanelerin 3 tanesi şehir merkezinde( Azadi hastanesi, Kerkük genel hastalıklar hastanesi ve Çocuk hastanesi) ve iki tanesi şehire bağlı olan ilçelerde(Havice hastanesi ve Dakuk hastanesi) buna ek olarakta 6 sağlık ocağı kerkükün 6 bölgesine dağıtılmıştır(birinci, ikinci kerkük, Dibis, Dakuk ve bırınci-ikinci Havice)
Sağlık dairesine 3 sağlık merkezi  daha hizmet etmektedir bunlarda diş hastanesi, alarji ve astım hastalıkları ve engeliler hastanesinden oluşmaktadır.